Semakan Status Kelulusan
Local Order (LO)

SEMAKAN LO :
 
 
PENGUMUMAN
 
3 Tindakan Selepas Aktiviti
  Mohon semua unit dan PKG yang telah selesai melaksanakan aktiviti mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk tujuan pembayaran dengan "SEGERA"
2 cop jawatan
  Perhatian !!!! sila turunkan cop jawatan pada borang punca kuasa...saya dapati banyak PKG yang tidak cop jawatan pada borang punca kuasa......Ketua PKG mohon semak dokumen sebelum hantar ke UKP
1 PENGGUNAAN SISTEM e-PP BAGI PENGURUSAN PEROLEHAN
  Untuk memudahkan pemantauan pengeluaran LO bagi Perolehan Perkhidmatan dan Kerja, Unit Kewangan Dan Perolehan telah membangunkan Sistem Pengurusan Kewangan Dan Perolehan BTPN Kelantan (e-PP). Fungsi e-PP adalah membolehkan Unit-Unit di BTPN dan PKG menyemak status permohonan perkhidmatan/kerja masing-masing