Selamat Datang
Sistem Pelaporan / Aktiviti BTPN-PKG Kelantan

       
TAHUN
:
 
TAJUK PROGRAM
:
 
ANJURAN
:
 
KOD UNIT / PKG
:
 
PPD
:
 
TEMPAT
:
 
TARIKH
:
 
MASA
:
 
DOMAIN
:
 
JENIS PELAPORAN
:
 
STATUS PELAKSANAAN
:
 
PETUNJUK PRESTASI
:
 
SASARAN
:
 
       
KEHADIRAN
     
Sekolah
:
 
Pentadbir
:
 
Guru
:
 
Murid
:
 
PTP
:
 
JTK
:
 
PT
:
 
 
   
OBJEKTIF
:
 
PENGISIAN PROGRAM
:
 
ISU
:
 
CADANGAN PENYELESAIAN
:
 
KEBERHASILAN
:
 
BAHAN / MODUL
:
 
     
 
KOD UNIT BTPN KELANTAN
  DPA1003_1 UNIT PEMBESTARIAN SEKOLAH (UBest)
  DPA1003_2 UNIT MEDIA DAN INOVASI PENDIDIKAN (UMIP)
  DPA1003_3 UNIT PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN (UPSP)
  DPA1003_4 UNIT PEMBANGUNAN KAPASITI PROFESIONALISME (UPKP)
  DPA1003_5 UNIT PENGURUSAN STRATEGIK (UPS)
  DPA1003_6 UNIT KEWANGAN DAN PEROLEHAN (UKP)